ഓൺലൈൻ യോഗ ക്ലാസ്

സത്യാനന്ദ യോഗ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഓൺലൈൻ യോഗ ക്ലാസ്.

പകർച്ചവ്യാധികളും ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങളും പിടിമുറുക്കുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത് സമഗ്ര ആരോഗ്യദർശനം നൽകുന്നു യോഗ.

  • ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള താളപ്പിഴവ്മൂലം മന്ദീഭവിച്ച ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ രോഗപ്രധിരോധശേഷിയെ വർധിപ്പിച്ചു രോഗങ്ങളോട് പൊരുതാനുള്ള ഉൾക്കരുത്ത് നൽകുന്നു.
  • മാനസികസമ്മർദ്ദവും ഉൽഘണ്ഠയും രോഗഭീതിയും നിയന്ത്രിച്ചു മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുകയും അതുവഴി സമാധാനവും ആത്മധൈര്യവും കൈവരുത്തുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 9495032232

ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

https://meet.google.com/hiw-wcqr-dxu

https://meet.google.com/hiw-wcqr-dxu

YOGA DARSHAN 2019

Satyananda Yoga Research Centre, Calicut proposes to conduct a two day seminar on 20th and 21st of April 2019. It is concieved as a purely professional seminar for doctors, yoga professionals, students of yoga and those who take study of yoga seriously. Important Subjects Efficiency of yoga in reduction of crime.  Role of …